ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω    

Σπουδές

Πτυχίο (2000): Σχολή ΝΟΠΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Νομικής (βαθμός «Άριστα»).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, LL.M. (2001): Έμπερχαρντ Καρλς Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης (Tübingen, Γερμανία· βαθμός «Άριστα», summa cum laude).

Διδακτορική Διατριβή (2004): Έμπερχαρντ Καρλς Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Harm Peter Westermann (βαθμός «Άριστα», summa cum laude, ομοφώνως). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής (στα ελληνικά): «Από τη σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτων στην αδικοπρακτική ευθύνη εκ διαψεύσεως επαγγελματικής εμπιστοσύνης – Συγχρόνως μία συμβολή στην αποκατάσταση εξ αμελείας προκληθεισών αμιγώς περιουσιακών ζημιών» (Nomos Verlag, 2005).

Μεταδιδακτορική έρευνα, Post-Doc (2004): Ινστιτούτο Προκεχωρημένων Νομικών Σπουδών (Institute of Advanced Legal Studies) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (University College London). 

 

Ακαδημαϊκή  Θέση        

Καθηγητής A’ βαθμίδας στον Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Διδασκαλία Μαθημάτων         

Ι. Προπτυχιακό επίπεδο:

Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (Υποχρεωτικό – Γ’ εξάμηνο)

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (Υποχρεωτικό – Δ’ εξάμηνο)

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (Υποχρεωτικό – Ζ’ εξάμηνο)

Σεμινάριο Αστικού Δικαίου (Επιλογής)

Δίκαιο & Οικονομικά (Υποχρεωτικής Επιλογής – Δ’ εξάμηνο)

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Οικονομική κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (Α΄εξάμηνο ΠΜΣ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, κατεύθυνση: «Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές»)

Συμβάσεις της Σύγχρονης Οικονομίας (Β΄εξάμηνο ΠΜΣ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, κατεύθυνση: «Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές»)

Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (Α’ εξάμηνο Διατμηματικού ΠΜΣ «Δίκαιο & Οικονομία – Master in Law & Economics» Πανεπιστημίου Πειραιώς)

Law & Economics (LL.M. in International and European Studies – Private Law and Business Transactions / Law School of National & Kapodistrian University of Athens)

Διοικητικό Έργο Ανάληψη διαφόρων διοικητικών καθηκόντων στη Νομική Σχολή και ευρύτερα στο ΕΚΠΑ.

Διεθνείς Δραστηριότητες       

Συμμετοχή σε διάφορα Συνέδρια-Σεμινάρια-Ημερίδες κυρίως με εισηγήσεις ή παρεμβάσεις, όπως μεταξύ άλλων:

 • στο Διεθνές Συνέδριο «Patterns of Federalism and Regionalism: Lessons for the UK», Λονδίνο – Νοέμβριος 2003, υπό την αιγίδα των Πανεπιστημίων Λονδίνου και Τέξας (παρέμβαση)
 • στην 15η Θερινή Ευρωπαϊκή Ακαδημία, XV. European Summer Academy, με θέμα «Die neue Union – Struktur- und Politikanpassungen», Βόννη – Ιούλιος 2004, υπό την αιγίδα του Gustav-Stresemann-Institute (GSI) και του Jean-Monnet Regional Centre of Excellence Nordrhein-Westfalen (διάφορες παρεμβάσεις και επιμέρους εισηγήσεις)
 • στην Διημερίδα μεταξύ Νομικής Σχολής Παν/μίου Bochum και Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (20/21.2.2009), με θέμα «Inhaltskontrolle im nationalen und europäischen Privatrecht», όπου και εισήγηση με τίτλο «Haftungsfreizeichnungsklauseln im Griechischen und Deutschen Kaufrecht sowie im DCFR»
 • στην Διημερίδα μεταξύ Νομικής Σχολής Παν/μίου Bochum και Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (4/5.6.2010), με θέμα «Der Einfluss der neueren Rechtsprechung des EuGH auf das Privat- und das Öffentliche Recht: Stillschweigende Usurpierung von weiteren nationalen Kompetenzen?» (παρεμβάσεις)
 • στην Διημερίδα μεταξύ Νομικής Σχολής Παν/μίου Bochum και Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (18/19.11.2011), με θέμα «Information als Schutzinstrument – Grundlagen und Grenzen», όπου και εισήγηση με τίτλο: «Der Umfang der Aufklärungspflicht des Verkäufers beim Unternehmenskauf – Insbesondere die sog. „Non-Reliance“-Klausel»
 • στο Διεθνές Συνέδριο της Society of European Contract Law (SECOLA) που διοργανώθηκε στη Μεσσίνα της Ιταλίας (1/2.6.2012), με θέμα «Principles and Specific Rules in European Contract Law» (παρεμβάσεις)
 • στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών: Α΄ Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1862)» του Ομοτ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Ιωάννη Καράκωστα (11.12.2012) (ομιλία)
 • στην ημερίδα της Ενώσεως Αστικολόγων με θέμα «Οικονομική Κρίση & Ιδιωτικό Δίκαιο» (19.12.2012) (εισήγηση)
 • στον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό για την Εμπορική Διαμεσολάβηση του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (8th ICC International Commercial Mediation Competition), που διοργανώθηκε στο Παρίσι (8/13.2.2013), ως επιβλέπων και προπονητής της ομάδας της Νομικής Σχολής Αθηνών, η οποία και απέσπασε το βραβείο της καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας ανάμεσα σε 66 διαγωνιζόμενους
 • στην Ημερίδα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Έγκλημα και Λογοτεχνία» (27.2.2013) (ομιλία)
 • στην 3η Ημερίδα Καριέρας για Νέους Νομικούς της Νομικής Βιβλιοθήκης με θέμα «Ανερχόμενοι τομείς μεταπτυχιακών σπουδών & Εναλλακτικοί τρόποι άσκησης του νομικού επαγγέλματος – Ιδίως ο θεσμός της διαμεσολάβησης» (17.4.2013) (ομιλία)
 • στο Ελληνογερμανικό Συνέδριο «Das Europäische Wirtschaftsrecht vor neuen Herausforderungen» του European Public Law Organization, όπου και εισήγηση με θέμα «Rechtspaternalismus im Europäischen Verbraucherschutzrecht – Lehren aus der Ökonomischen Analyse des Rechts» (Σούνιο, 12.7.2013).
 • στο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο «Vertragsgestaltung, -auslegung und –anpassung – Insbesondere in Krisenzeiten» (Αθήνα, 24-25.10.2013), όπου και συνδιοργάνωση της όλης εκδήλωσης
 • στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με θέμα «Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας» (Αλεξανδρούπολη, 1-3.11.2013) (εισήγηση)
 • στην Ημερίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης, των περιοδικών «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» και «Νομικός Παλμός» με θέμα «Μα τι είναι επιτέλους αυτή η διαμεσολάβηση; – Χαρακτηριστικά, εφαρμογή & λειτουργία του θεσμού της διαμεσολάβησης» (22.11.2013) (ομιλία)
 • στην Ημερίδα της δικηγορικής εταιρείας «Καρατζά&Συνεργάτες» με αντικείμενο τη βράβευση των νικητών του διαγωνισμού συγγραφής άρθρου «Η αξιολόγηση κρατικών δομών, θεσμών και προσώπων σε μία σύγχρονη δημοκρατία» (16.12.2013) (ομιλία)
 • στην εκδήλωση του Ερευνητικού Ομίλου «John Stuart Mill» με θέμα «Το Πρόβλημα του Νομικού Πατερναλισμού» (07.03.2014).
 • στο Συνέδριο «Οικονομική κρίση & προστασία του καταναλωτή» (Κομοτηνή, Αμφιθέατρο Νομικής Σχόλης ΔΠΘ, 13-15.06.2014) (εισήγηση)
 • στην εκδήλωση του εκδ. οίκου «Νομική Βιβλιοθήκη» με θέμα «Ο θεσμός της αποζημίωσης πελατείας στο δίκαιο της εμπορικής αντιπροσωπίας» (24.06.2014) (ομιλία)
 • στο Ετήσιο Συνέδριο της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (Academy of European Law) για την Προστασία του Καταναλωτή (Τρίερ, Γερμανία, 09-10.10.2014) (παρεμβάσεις)
 • στη σειρά διαλέξεων του Cass Sunstein, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Harvard, με θέμα «Ελευθερία επιλογής ως ενδοτικός κανόνας» («Free by Default», University College London, Quain Lectures 2014/15, Λονδίνο, 13-16.10.2014)
 • στο 11ο Νομικό Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα «Το αστικό δίκαιο και οι σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις» (Πάτρα, 24-25.4.2015) (παρεμβάσεις)
 • στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» (Αθήνα, 22-23.5.2015) (εισήγηση)
 • στην ημερίδα της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα «Ζητήματα από το δίκαιο των συμβάσεων στον χώρο της ενέργειας» (18.06.2015) (εισήγηση)
 • στο συνέδριο της Εταιρείας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου με θέμα «Το Οικονομικό Δίκαιο την εποχή της κρίσης» (Σούνιο, 27-28.05.2016) (εισήγηση)
 • στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε παρουσίαση με θέμα «Συμπεριφορική Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου (Behavioral Economic Analysis of Law)» (Αθήνα, 16.09.2016) (εισήγηση)
 • στο 5ο ετήσιο Greek Public Policy Forum «One Crisis, Two Crises, Multiple Crises» (Χανιά, 07-08.10.2016) (ομιλία με τίτλο: «Greek Private Debt and Behavioral (Law &) Economics»)
 • στο συνέδριο υπό την αιγίδα του Group of Behavioral Law & Economics (GRouBLE), του Εργαστηρίου Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της Hamad Bin Khalifa University Law School και της Νομικής Βιβλιοθήκης με θέμα «Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσια Πολιτική & Δίκαιο» (23.12.2016) (ομιλία)
 • στον κύκλο εισηγήσεων της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων με θέμα «Ζητήματα βάρους απόδειξης στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή» (14.02.2017) (εισήγηση, αίθουσα διαλέξεων ΔΣΑ)
 • στην εκδήλωση του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Συμπεριφορικά Οικονομικά & Διαμεσολάβηση» (Αθήνα, 23.06.2017) (διάλεξη)
 • στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα «Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία – Πράξη & θεωρία» (29-30.09.2017) (εισήγηση)
 • στην Διημερίδα μεταξύ Νομικής Σχολής Παν/μίου Bochum και Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών (25/26.01.2018), με θέμα «Der Schutz des Schwächeren – insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung», όπου και εισήγηση με τίτλο: «Widerrufsrecht und Nutzungsersatz nach den Regeln der Richtlinie 2011/83/EU – insbesondere im digitalen Verkehr»
 • στο επιστημονικό Συμπόσιο με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Ομότ. Καθηγητή Harm Peter Westermann (Νομική Σχολή της Τυβίγγης, 26.01.2018)
 • στην διημερίδα της Πρωτοβουλίας για την Παιδεία και την Ανάπτυξη (ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.) με θέμα «Μετά το Λύκειο, τι; – Για τη ριζική αναδιάρθρωση του μετά το Λύκειο Χώρου Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Έρευνας» (08/09.06.2018) (ομιλία)
 • στο 2ο Διεθνές Συνέδριο στις Σύγχρονες Κοινωνικές Επιστήμες με θέμα «Δημόσια πολιτική στο σταυροδρόμι: οι κοινωνικές επιστήμες δείχνουν τον δρόμο;» («2nd International Conference in Contemporary Social Sciences – Public Policy at the Crossroads: Social Sciences Leading the Way?») (Ρέθυμνο, Κρήτη 15-16.6.2018) (εισήγηση)
 • στην ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα «Η Διαμεσολάβηση ως τρόπος επιλύσεως των διαφορών» (19.06.2018) (εισήγηση)
 • στο διεθνές συνέδριο της Society of European Contract Law (SECOLA) (Βαρσοβία, Πολωνία, 22/23.06.2018) με θέμα «European Contract Law and the Creation of Norms», όπου και εισήγηση με τίτλο «Nudge Theory, Default Rules, and the Mandated-Choice Model»
 • στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ, που πραγματοποιήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 12/13.10.2018 σε συνεργασία με την Ένωση Αστικολόγων, με θέμα «Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο», όπου και εισήγηση με τίτλο «Η κατάχρηση δικαιώματος από την σκοπιά του Αστικού Δικαίου (ΑΚ 281) – Δόγματος και νομολογίας επίσκεψις»
 • στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΕΟΔΙΔ με θέμα «Διατησία & Διαμεσολάβηση – Εγχώριες και διεθνείς προκλήσεις και προοπτικές», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22.11.2018, όπου και εισήγηση με τίτλο «Ρήτρες διαιτησίας»
 • στο 4ο Συνέδριο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα «Η επίπτωση της πραγματικότητας στην ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων δικαίου – Στη μνήμη Σαράντη ορφανουδάκη», που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 23/24.11.2018, όπου και εισήγηση με τίτλο «Κοινό περί δικαίου αίσθημα»
 • στο 5ο Συνέδριο «Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη και δίκαιο – Περιορισμοί, προκλήσεις, προοπτική», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25.1.2019, όπου και προεδρία της 3ης συνεδρίας με την ειδικότερη θεματική «Όταν οι μηχανές φτιάχνουν ειδήσεις»
 • στη σειρά διαλέξεων του «Centre for Commercial Law & Financial Regulation» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Reading, στις 05.03.2019, όπου και διάλεξη με τίτλο «EU law & the quest for more efficient means of consumer protection: the mandated-choice model at the forefront».
 • στη σειρά διαλέξεων του «EU Law Discussion Group» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στις 06.03.2019, όπου και ομιλία με τίτλο «EU law & the quest for more efficient means of consumer protection: the mandated-choice model at the forefront».
 • στην επιστημονική ημερίδα της 52ης ετήσιας συνάντησης του «International Association of Berkeley Law Alumni», που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 21.06.2019, όπου και ομιλία με τίτλο «Nudging Models, Freedom of Choice, and The Quest For Efficient Means of Consumer Protection – The Mandated-Choice Model At The Forefront».
 • στο διεθνώς διακεκριμένο, πολυήμερο Εαρινό Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σικάγου (Σικάγο, ΗΠΑ, 08/19.07.2019), όπου συμμετοχή σε κύκλο σεμιναρίων και διαλέξεων με θέμα «Ρύθμιση των Καταναλωτικών Αγορών».
 • στη σειρά διαλέξεων του «Obligations Discussion Group» της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στις 27.02.2020 (Keeble College), όπου και ομιλία με τίτλο «Contract Law Default Rules – Traditional and Modern Aspects».
 • στο Centre of European Law της Νομικής Σχολής (Dickson Poon School of Law) του King’s College London, στις 06.03.2020, όπου και παρουσίαση του βιβλίου μου «Private Law, Nudging and Behavioural Economic Analysis – The Mandated-Choice Model» (Routledge, 2020) μαζί με τους Καθηγητές Takis Tridimas, Roger Brownsword και Mateja Durovic.
 • στην ημερίδα της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα «Πανδημία και συμβατικές σχέσεις» (24.4.2020) (εισήγηση).
 • στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «E-themis» με θέμα «Πανδημία, δίκαιο της ανάγκης και συμβατική πρόνοια» (21.11.2020) (εισήγηση).
 • Διαμεσολαβητής του Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, με σχετική Διαπίστευση (Accredited Mediator) από το Chartered Institute of Arbitrators / Επίσημη διαπίστευση και από το Υπουργείο Δικαιοσυνης
 • Ακαδημαϊκός Επισκέπτης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (ΗΒ) κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.
 • Επισκέπτης Ερευνητής στη Νομική Σχολή του Berkeley (ΗΠΑ) κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015, με πεδίο έρευνας τις επιπτώσεις των ευρημάτων των συμπεριφορικών οικονομικών επί του ιδιωτικού δικαίου.
 • Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το εαρινό εξάμηνο (2014-2016), με την ιδιότητα του διδάσκοντος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενέργεια, Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία».
 • Επισκέπτης Καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το χειμερινό εξάμηνο (από το έτος 2016 και εντεύθεν), με την ιδιότητα του διδάσκοντος στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δίκαιο & Οικονομία – Master in Law and Economics».

 

Συγγραφικό Έργο         

Ι. Βιβλία – Μονογραφικά έργα:

 1. «Κρατική επέμβαση σε συμβατικό δεσμό και Αστικό Δίκαιο – Από τις κλασικές περιπτώσεις κρατικής επέμβασης μέχρι την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους», εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2020 (σ. 418).
 2. «Private Law, Nudging and Behavioural Economic Analysis – The Mandated-Choice Model», Routledge, 2020 (σ. 174).
 3. «Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή – Μία συμβολή στην συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου», εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, 2016 (σ. 494 & XXIV).
 4. «Contract Law in Greece», Stathopoulos M. / Karampatzos A., Publ. Ant. Sakkoulas & Wolters Kluwer, 3η έκδ. 2014 (σ. 282).
 5. «Η παραίτηση από το δικαίωμα της νόμιμης μοίρας – Μία μεθοδολογική συμβολή στο πεδίο του κληρονομικού δικαίου», εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2011 (σ. 320).
 6. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του δικαίου της πωλήσεως και της ανταλλαγής (ΑΚ 513-573) στη νέα ερμηνεία ΑΚ του Καθ. Απ.Γεωργιάδη (εκδ. Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλα, 1η εκδ. 2010 / 2η εκδ. 2021).
 7. «Greek & European Environmental Law», Karakostas I. / Karampatzos A., Publ. Ant. Sakkoulas & Bruylant, 2008 (σ. 225).
 8. «Απρόβλεπτη Μεταβολή των Συνθηκών στην Αμφοτεροβαρή Σύμβαση», Πρόλογος: Μιχ. Π. Σταθόπουλου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006 (σ. 593).
 9. «Vom Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte zur deliktischen berufsbezogenen Vertrauenshaftung – Zugleich ein Beitrag zum Ersatz fahrlässig verursachter reiner Vermögensschäden», Nomos Verlag, 2005 (σ. 284).
 10. «Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή», συλλογικό έργο: Π. Παπανικολάου / Κλ. Ρούσσος / Κ. Χριστοδούλου / Α. Καραμπατζός, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003 (§§ 2, 5 και 6).

ΙΙ. Επιστημονικά άρθρα/Συμβολές:

 • «Πανδημία (COVID-19): Οι συμβατικές σχέσεις εκ νέου στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της ανάγκης – Ιδίως οι ρήτρες ανωτέρας βίας», ΧρΙΔ 2020, 378-391.
 • «Kατάχρηση δικαιώματος κατ’ άρθ. 281 ΑΚ – Δόγματος και νομολογίας επίσκεψη: από τις παραδοσιακές μορφές κατάχρησης μέχρι σύγχρονα ζητήματα καταχρηστικής άρνησης σύναψης συμβάσεως (ιδίως λόγω δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης, discrimination)», ΕλλΔνη 2019, 961-990.
 • «Re-adjustment or Termination of a Contract under Greek Civil Law, Especially in View of a Supervening Change in Circumstances – An Overview», De Jure 22/2019, 6-15.
 • «Ο θεσμός του trust και το ειδικότερο ζήτημα της μεταβίβασης μετοχών ή της ανάθεσης της φύλαξης-διαχείρισής του σε αυτό», ΕλλΔνη 2018, 1367-1380.
 • «Voraussetzungen und Folgen der Widerrufsrechtsausübung im Fernabsatz und im digitalen Verkehr», Neue Juristische Online-Zeitschrift 2018, σ. 1681 επ., από κοινού με A. Belakouzova.
 • «Αποκατάσταση ζημίας τρίτου και ιδίως ευθύνη ειδημόνων έναντι τρίτων (Expertenhaftung, liability of experts): Μία διελκυστίνδα μεταξύ ελευθερίας και δικαιοσύνης στην μεθόριο ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης», ΧρΙΔ 2018, 401-420 [= ΤιμΤόμ Π.Παπανικολάου (2020), σ. 241-275 = (σε συντομότερη εκδοχή) εν: Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία – πράξη και θεωρία, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων, Βόλος, 29-30.09.2017, σ. 37-72].
 • «Υποκατάστατες/εναλλάξιμες υπηρεσίες μεταφορών και εμπόδια εισόδου στην αγορά – Η περίπτωση της Uber [Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, Illinois Transportation Trade Association et al. v. City of Chicago and Dan Burgess et al. (7.10.2016)]», Το Σύνταγμα (ΤοΣ) 3/2017, 775-790 = εν Τιμ.Τόμ. Π. Λαδά (2019) σ. 223-235.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 208/2016, ΕλλΔνη 2017, 446-449 [«Εξασφαλιστική εκχώρηση απαιτήσεως και επιφύλαξη της εξουσίας προς είσπραξη στον εκχωρητή (ιδίως στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.δ. 17.7/13.8.1923)»].
 • «Το PSI και οι συνέπειές του από την σκοπιά των ατομικών δικαιωμάτων και των διακρατικών συμβάσεων περί προστασίας των επενδύσεων – Occasio για έναν γενικότερο προβληματισμό ως προς την δυνατότητα μονομερούς νομοθετικής επέμβασης του Δημοσίου σε υφιστάμενο ενοχικό δεσμό», εν: Το οικονομικό δίκαιο την εποχή της κρίσης, 1ο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ, Σούνιο, 27-28/05.2016 – εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη 2017), σ. 27-64.
 • «Προς μία βέλτιστη νομοθετική ρύθμιση για την δωρεά οργάνων», ΕφΑΔΠολΔ 2017, 2-9.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 514/2016, ΧρΙΔ 2017, 26-30.
 • Κατ’ άρθρο ερμηνεία των άρθρων 101-106 ΑΚ στην ερμηνεία ΑΚ των Απ.Γεωργιάδη / Μ.Σταθόπουλου, τόμ. ΙΑ, 2η έκδ. 2016 (εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα).
 • «The Role of Case Law and the Prospective Overruling in the Greek Legal System», Revue hellénique de droit international 2014/67, σ. 97-120 = εν: E.Steiner (επιμ.), Comparing the Prospective Effect of Judicial Rulings Across Jurisdictions (2015), σ. 163-184, από κοινού με Γ. Μάλλο.
 • «Rechtspaternalismus im Europäischen Verbraucherschutzrecht: Lehren aus „Behavioral Law & Economics“ – Eine Bestandsaufnahme», σε K.Hopt/D.Tzouganatos (εκδ.), Das Europäische Wirtschaftsrecht vor neuen Herausforderungen (2014, Mohr Siebeck), σ. 205-229.
 • «Ο θεσμός της παραγραφής στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς (Common Frame of Reference) ως occasio για μία μεταρρύθμιση του δικαίου περί παραγραφής του ΑΚ», ΧρΙΔ 2014, 572-585 = σε Π.Παπανικολάου (επιμ.), Ζητήματα του δικαίου της παραγραφής (2015), σ. 173-219.
 • «Die Material-Adverse-Change/Effect-Klauseln (MAC-Klauseln) bei Unternehmensfusionen bzw. –übernahmen (M&A’s)», σε T.Tröger/A.Karampatzos (εκδ.), Gestaltung und Anpassung von Verträgen in Krisenzeiten (2014, Mohr Siebeck), σ. 221-233 [και σε νεώτερη ευρέως αναθεωρημένη εκδοχή: MAC/MAE-Klauseln und Störung der Geschäftsgrundlage in Gerichts- und Schiedsverfahren, σε R.Wilhelmi/M.Stürner, Post-M&Α-Schiedsverfahren – Recht und Rechtsfindung jenseits gesetzlichen Rechts (2018, Springer), σ. 261-277].
 • «Η απαγόρευση των κληρονομικών συμβάσεων – Προς μία μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου του ΑΚ», ΝοΒ 2014, 1339-1368.
 • «Οι ρήτρες ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής των συνθηκών (material adverse change/effect) στις διαδικασίες συγχωνεύσεως ή εξαγοράς επιχειρήσεων», ΔΕΕ 2014, 665-672 = σε Τιμ.Τόμ. Ι.Καράκωστα (2017), σ. 525-539.
 • Παρατηρήσεις στην ΟλομΑΠ 3/2014 ΝοΒ 2014, 1136-1138.
 • «Η αναδιαπραγμάτευση υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων υπό το πρίσμα της διαδικασίας εξυγιάνσεως του Πτωχευτικού Κώδικα και του γενικότερου κατ’ άρθρον 288 ΑΚ επιβαλλόμενου συνεργατικού καθήκοντος», εις: «Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας» – 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014), σ. 93-119.
 • Παρατηρήσεις σε Διαιτητική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 55/2013), ΝοΒ 2014, 307-310.
 • «Negotiation as an Intersubjective Process: Creating and Validating Claim-Rights», Philosophical Psychology 26/2013, σ. 89-108, από κοινού με Α. Αρβανίτη.
 • «Η υποχρέωση αναδιαπραγματεύσεως πιστωτικών συμβάσεων κατ’ άρθρον 288 ΑΚ», De Jure (Elsa Athens) 8/10-12-2013, 3-5.
 • «Wucherähnliche Rechtsgeschäfte oder Funktions- statt Sittenwidrigkeit», σε Festschrift für R.Stürner – B. II (2013), σ. 1121-1142, από κοινού με τον Καθηγητή Π. Παπανικολάου.
 • «Οικονομική κρίση και αναπροσαρμογή των συμβατικών παροχών – Ιδίως υπό το πρίσμα της νεώτερης νομολογίας των δικαστηρίων ουσίας για την εμπορική μίσθωση», ΧρΙΔ 2013, 92-105 = σε Τιμ.Τόμ. Φ. Δωρή (2015), σ. 329-362.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 70/2012 ΕΠολΔ 2012, 464-470 = σε Τιμ.Τόμ. Ν. Κλαμαρή (2016), σ. 213-221.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1801/2011 ΧρΙΔ 2012, 430-433.
 • Παρατηρήσεις στην ΕφΠειρ 86/2012 ΝοΒ 2012, 1400-1404.
 • «Der Umfang der Aufklärungspflicht des Verkäufers beim Unternehmenskauf – Insbesondere die so genannte „Non-Reliance“-Klausel», NZG 22/2012, σ. 852-859 = σε K.Riesenhuber/F.Klinck/I.Karakostas, Information als Schutzinstrument – Grundlagen und Grenzen, σ. 81-101.
 • «The Truth of Negotiation», World Financial Review July – August 2012, σ. 30-33, από κοινού με Α. Αρβανίτη.
 • ««Γυάλινα ομόλογα» και πιθανές αξιώσεις των ομολογιούχων – Μία πρώτη προσέγγιση», ΔΕΕ 2012, 294-298 = σε Τιμ.Τόμ. Σπ. Βρέλλη (2014), σ. 409-416.
 • Παρατηρήσεις στην ΜΠρΚαλαμ 34/2011 ΝοΒ 2011, 2371-2325.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 385/2011 ΝοΒ 2011, 1217-1221.
 • «Negotiation and Aristotle’s Rhetoric: Truth over Interests», Philosophical Psychology 24/2011, σ. 845-860, από κοινού με Α. Αρβανίτη.
 • «Ευθύνη του νηογνώμονος έναντι του αγοραστή πλοίου ένεκα ανακριβών πιστοποιητικών με βάση το άρθρο 8 του Ν. 2251/1994 περί ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες – Γνωμοδότηση», ΔΕΕ 2011, σ. 391-399, από κοινού με τον Καθηγητή Ι. Καράκωστα.
 • «Μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών πλοιοκτήτριας ανώνυμης εταιρείας και τυχόν ευθύνη του μεταβιβάζοντος-μοναδικού μετόχου της εταιρείας για τα χρέη αυτής κατ’ άρθρον 479 ΑΚ – Γνωμοδότηση», ΕΝΔ (Επιθεώρηση Ναυτιλιακού Δικαίου) 2011/39, σ. 1-4.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 810/2010, ΧρΙΔ 2011, σ. 474-480.
 • «Η ρύθμιση περί απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών στο «Σχέδιο ενός Κοινού Πλαισίου Αναφοράς» και η υποχρέωση αναδιαπραγματεύσεως», εις Τιμ.Τόμ. Μιχ. Σταθόπουλου – Ι (2010), σ. 875-902 = ΝοΒ 2010, σ. 623-640.
 • «Η ρήτρα «non-reliance» στην πώληση επιχειρήσεως ως «ρήτρα κινδύνου» – Απάτη και «συνειδητή άγνοια» στο πεδίο εντάσεως μεταξύ δικαιοπρακτικής αυτοδιαθέσεως και αυτοευθύνης του προσώπου», ΧρΙΔ 2010, σ. 401-413, από κοινού με τον καθηγητή Π. Παπανικολάου = σε Αναμν. Τόμ. Α. Αντάπαση, 2013, σ. 829.
 • «Η κατάργηση του άρθρου 545 ΑΚ και των εδαφ. β΄ και γ΄ του άρθρου 546 ΑΚ: μία ατυχής νομοθετική επέμβαση», ΕφΑΔ 2010, σ. 880-887.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 930/2009, ΔΕΕ 2010, σ. 480-484.
 • Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1017/2009, ΕφΑΔ 2010, σ. 317-321.
 • «Το τραπεζικό σύστημα και η επόμενη διεθνής οικονομική κρίση», Συνήγορος 78/2010, σ. 76-77.
 • Ομιλία για την αφυπηρέτηση του Καθηγητή Ι. Καράκωστα, εις Ενθύμιον Ιωάννη Κ. Καράκωστα (2010), σ. 19-21.
 • «Δικαίωμα προαιρέσεως (option) και λόγοι αποσβέσεως αυτού», ΔΕΕ 2009, σ. 142-152.
 • «Το κύρος υπεράκτιας εταιρείας-ιδιοκτήτριας ακινήτου με καταστατική έδρα σε «υπερπόντια χώρα» – Ιδίως υπό το πρίσμα της ΟλομΑΠ 2/2003», ΧρΙΔ 2009, σ. 293-301.
 • Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4794/2008, ΕφΑΔ 2009, σ. 930-937.
 • Πρακτικό θέμα Γενικού Ενοχικού Δικαίου: «Απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών (ΑΚ 388) και ρήτρα σταθερής τιμής», ΕφΑΔ 2009, σ. 633-635.
 • Πρακτικό θέμα Γενικού Ενοχικού Δικαίου: «Μεταβίβαση συμβατικής σχέσης – Μεταβίβαση επιχείρησης – Ευθύνη του αποκτώντος για τα χρέη της επιχείρησης», ΕφΑΔ 2009, σ. 636-637.
 • «Εναλλακτικές μορφές επιλύσεως των διαφορών», Συνήγορος 72/2009, σ. 44-46.
 • «Haftungsfreizeichnungsklauseln im Griechischen und Deutschen Kaufrecht sowie im DCFR – Die Dichotomie zwischen Individual- und Verbrauchsgüterkauf», Revue Hellénique de Droit International 61/2008, σ. 275-299 = εις K. Riesenhuber / I. Karakostas, Inhaltskontrolle im Nationalen und Europäischen Privatrecht (Verlag de Gruyter Recht – Berlin, 2009), σ. 173-194.
 • «Pressefreiheit und Figuren des Öffentlichen Lebens: Eine Konkretisierung des berechtigten Informationsinteresses der Allgemeinheit aufgrund des Gedankens „Practise what you preach“», Festschrift für Harm Peter Westermann (Verlag Dr. Otto Schmidt, 2008), σ. 365-388.
 • «Το Σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα: πολλών δε ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω;», ΕφΑΔ 2008, σ. 855-872.
 • «Η μεθοδολογική αξία της θεωρίας περί της κανονιστικής δύναμης του πραγματικού», Δίκη 39/2008, σ. 8-28.
 • ««Ο ρυπαίνων πληρώνει»: μία σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης της νομικής προστασίας του περιβάλλοντος», Περιβάλλον & Δίκαιο 2008, σ. 370-372.
 • «Supervening Hardship as Subdivision of the General Frustration Rule: A Comparative Analysis with Reference to Anglo-American, German, French and Greek Law», European Review of Private Law 2-2005, σ. 105-147.
 • «Das neue griechische Kaufrecht», Recht der Internationalen Wirtschaft (RIW) 9/2004, σ. 676-681.
 • «Η μεταρρύθμιση του γερμανικού Ενοχικού Δικαίου – Μία επισκόπηση των νέων ρυθμίσεων», ΝοΒ 2002, σ. 1605-1625, από κοινού με Π. Κοντογεωργακόπουλο.

ΙΙΙ. Βιβλιοκρισίες – Βιβλιοπαρουσιάσεις:

 • Σπύρου Βλαχόπουλου, «Συνταγματικός μιθριδατισμός – Οι ατομικές ελευθερίες σε εποχές πανδημίας» (2020, εκδ. Ευρασία)· σε The Art of Crime, τ. Νοεμβρίου 2020 («Ο κίνδυνος ενός συνταγματικού μιθριδατισμού με αφορμή την πανδημία»).
 • Aλέξανδρου Νεχαμά, «Περί φιλίας» (εκδ. Μεταίχμιο, 2019)· σε The Books’ Journal, τ. 99, Ιούνιος 2019, σ. 64-65 («Πιστεύω τω φίλω»).
 • Γιώργου Ευαγγελόπουλου, «Μαθηματικά: Θεωρητική ή πρακτική επιστήμη, εντέλει;» (εκδ. Ευρασία 2016)· σε Νέα Εστία τ. 1880/2019, σ. 341-343 («Τα μαθηματικά ως βασίλισσα και θεραπαινίδα των επιστημών»).
 • Φίλιπ Ροθ, «Πατρική κληρονομιά» (εκδ. Πόλις, 2012)· σε The Books’ Journal, τ. 97, Απρίλιος 2019, σ. 92-93 («Η αγάπη για τον πατέρα»).
 • Γεωργίου Δελλή, «Δήμος και Αγορά» (εκδ. Ευρασία 2018)· σε Καθημερινή της 5.1.2019, Τέχνες & Γράμματα, σ. 7 («Σύγχρονη ματιά στο Δημόσιο Δίκαιο – Τα διδάγματα της οικονομικής επιστήμης και η εφαρμογή τους σε πάσης φύσεως θεσμικά και άλλα ζητήματα»).
 • Σταύρου Ζουμπουλάκη, «Στ’ αμπέλια» (εκδ. Πόλις, 2018)· σε The Books’ Journal, τ. 92, Νοέμβριος 2018, σ. 76-77 («Ο τρύγος των παιδικών χρόνων»).
 • Μαρίας Ευθυμίου / Μάκη Προβατά, «Μόνο λίγα χιλιόμετρα – Ιστορίες για την Ιστορία» (εκδ. Πατάκη, 2017)· σε Καθημερινή της 17.6.2018, Τέχνες & Γράμματα σ. 11 («Ένα γοητευτικό ταξίδι πάθους στην Ιστορία»).
 • Ιωάννη Καράκωστα, «Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών: Α΄ Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1862)» (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη και Ίδρυμα Αχ. Μπαλή, 2012)· σε Books’ Journal, τ. 30, Απρίλιος 2013, σ. 58-63.
 • Kωνσταντίνου Τσίνα, «Δίκαιο & Λογική – Το παράδειγμα της Ποινικής Δογματικής» (εκδ. Ευρασία 2011 – Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2010)· σε Καθημερινή της 6.5.2012, Τέχνες & Γράμματα, σ. 7 («Κακός λογικός – κακός νομικός;»).
 • Μάνθας Βαρελά, «Η ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών της διοίκησης ΑΕ» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2008)· σε ΕφΑΔ 2009, σ. 502-504.
 • Sofia Stathouli, «Die Haftung des Verkäufers für Sachmängel und Falschlieferung nach dem Wiener Übereinkommen über den internationalen Warenkauf unter Berücksichtigung des deutschen und griechischen Rechts» (εκδ. Herbert Utz 2006)· σε ΧρΙΔ 2007, σ. 767-768.

ΙV. Προλογικά σημειώματα σε μονογραφίες:

 • Θεόδωρου Ζέρβα, «Ρυθμιστικό Δίκαιο και Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική – Οι ανορθολογικές πρακτικές των επενδυτών και ο ρόλος των ήπιων νομοθετικών παρεμβάσεων» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2018).
 • Γεωργίου Μάλου, «Η αποζημίωση πελατείας στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας και στις λοιπές εμπορικές συμβάσεις» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2014).
 • Χριστίνας Κατσογιάννου, «ΜΜΕ – Προσβολή προσωπικότητας και ηθική βλάβη» (εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2015).
 • Δημητρίου Θεοχάρη, «Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών – Κατ’ άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν. 3898/2010» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2015).

V.Αρθρογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο:

 • Κρίσιμα διλήμματα και πολιτικές αποφάσεις, Το Βήμα, 11.4.2021, σ. 28,45/4-5 («νέες εποχές»).
 • Συνεπιμέλεια: Κράμερ μαζί με Κράμερ;, Τα Νέα, 23.3.2021, σ. 43.
 • «Κάθε δεύτερη νύχτα με επισκέπτονται τα φαντάσματα», Τα Νέα, 4.3.2021, σ. 10.
 • Προς μία νέα συμπεριληπτική εποχή, Συνήγορος 142/2020, σ. 20.
 • Για αυτούς που έμειναν πίσω, Το Βήμα, 17.1.2021, σ. 46-47/6-7 («νέες εποχές»).
 • Ο εμβολιασμός ως πρόβλημα συλλογικής δράσης, Τα Νέα, 8.12.2020 (= Το Βήμα / Νέες Εποχές της 20.12.2020, σ. 4-5/24&41).
 • Η ποινικοποίηση ενέχει κινδύνους, Τα Νέα, 17-18.10.2020, σ. 15.
 • Η επιστήμη στο στόχαστρο, Το Βήμα, 6.9.2020, σ. 28&45/4-5 («νέες εποχές»).
 • Η Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη για τη Δικαιοσύνη, Το Βήμα, 23.8.2020, σ. 24-25/2-3 («νέες εποχές»).
 • Ο δρόμος προς τη θεσμική ομαλότητα, Το Βήμα, 12.7.2020, σ. 26-27/2-3 («νέες εποχές»).
 • Ένας πρώτος απολογισμός της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, Το Βήμα, 7.6.2020, σ. 22-23/2-3 («νέες εποχές»).
 • Ο κόσμος της (τηλ)εργασίας μετά την πανδημία, Το Βήμα, 17.5.2020, σ. 25/1 («νέες εποχές»).
 • Το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο τελικός κριτής των πάντων;, Η Καθημερινή, 7.5.2020, https://www.kathimerini.gr/1077084/article/epikairothta/kosmos/amesh-analysh-to-germaniko-syntagmatiko-dikasthrio-telikos-kriths-twn-pantwn.
 • Η ώρα της συντονισμένης αλληλεγγύης, Το Βήμα, 26.4.2020, σ. 22-23/2-3 («νέες εποχές»).
 • Ο πεσμένος Ίκαρος και τα ανακλαστικά της ηγεσίας, Το Βήμα, 12.4.2020, σ. 26-27/2-3 («νέες εποχές»).
 • Πανδημία και ανωτέρα βία, Η Καθημερινή, 29.3.2020, https://www.kathimerini.gr/1071311/article/epikairothta/ellada/amesh-analysh-pandhmia-kai-anwtera-via.
 • Όλοι πονάμε, όλοι υποφέρουμε, Τα Νέα, 18.3.2020, σ. 12.
 • ΗΠΑ: οι συνέπειες ενός μπούμερανγκ, Το Βήμα, 16.2.2020, σ. 21-22/1-2 («νέες εποχές»).
 • Κρίσιμες παρεμβάσεις στη λειτουργία των ΑΕΙ, Καθημερινή, 17.1.2020, σ. 13.
 • Πολιτικές εκτιμήσεις και η ηχώ του δωματίου μας, Τα Νέα, 28.12.2019, σ. 51.
 • «Βεβιασμένη παραλληλία» και Brexit, done, Athens Voice, 14.12.2019, https://www.athensvoice.gr/politics/605246_veviasmeni-parallilia-kai-brexit-done.
 • Αναθεώρηση: το μέλλον μπορεί να περιμένει;, Το Βήμα, 24.11.2019, σ. 26-27/2-3 («νέες εποχές»).
 • Συναίνεση πάση θυσία;, Τα Νέα, 1.11.2019, σ. 10.
 • Το κληρονομικό δίκαιο ως εργαλείο ανάπτυξης, Καθημερινή της Κυριακής Οικονομική, 29.9.2019, σ. 8.
 • Το άρθρο 86 και οι απαιτήσεις μιας δίκαιης πολιτείας, Το Βήμα, 29.9.2019, σ. 24&41/4-5 («νέες εποχές»).
 • Διάθεση συναίνεσης, αλλά και ρεαλισμού, Τα Νέα, 11.9.2019, σ. 12.
 • Κάπνισμα-τροχαία: ένα τσιγάρο δρόμος, Το Βήμα, 25.8.2019, σ. 22&35/4-5 («νέες εποχές»).
 • Στον αστερισμό των 180 βουλευτών, Τα Νέα, 10-11.8.2019, σ. 17.
 • Το εκλογικό προνόμιο των πρώην Πρωθυπουργών, Το Βήμα, 28.7.2019, σ. 20&37/4-5 («νέες εποχές»).
 • Το εκλογικό σύστημα και η αναθεώρηση του Συντάγματος, Τα Νέα, 6-7.7.2019, σ. 27.
 • Κυβερνητική σταθερότητα και μετεκλογικό τοπίο, Το Βήμα, 30.6.2019, σ. 28-29/2-3 («νέες εποχές»).
 • Συνθήκες έντονης δυσαρμονίας, Τα Νέα, 28.5.2019, σ. 10.
 • Υπέρβαση ορίων, μετάθεση ορίων, Το Βήμα, 26.5.2019, σ. 22-23/2-3 («νέες εποχές»).
 • Τι μάθαμε εν τέλει από την κρίση;, Το Βήμα, 21.4.2019, σ. 22-23/2-3 («νέες εποχές»).
 • Η μοναχική πορεία της Βρετανίας προς το άγνωστο, Το Βήμα, 7.4.2019, σ. 21/1 («νέες εποχές»).
 • Πολιτική με όρους δικαιοσύνης, Το Βήμα, 24.3.2019, σ. 26-27/2-3 («νέες εποχές»).
 • Αρνησίκυροι παίκτες και συνθήκες παρακμής, Το Βήμα, 3.3.2019, σ. 24-25/2-3 («νέες εποχές»).
 • Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια του Άμος Οζ, Το Βήμα, 17.2.2019, σ. 24&41/4-5 («νέες εποχές»).
 • Τα περιθώρια της Αναθεωρητικής Βουλής, Τα Νέα, 14.2.2019, σ. 13.
 • Το σύνδρομο του Μπαλίντ, Το Βήμα, 13.1.2019, σ. 19/3 («νέες εποχές»).
 • Τι συμβαίνει εκεί πέρα, δίπλα μας, γύρω μας, Τα Νέα, 2.1.2019, σ. 6 («Γνώμες»).
 • Το «κοινό περί δικαίου αίσθημα», Τα Νέα, 8-9.12.2018, σ. 41 («Γνώμες»).
 • Όταν ο δικαστής από πιανίστας γίνεται συνθέτης, Το Βήμα, 25.11.2018, σ. 22-23/2-3 («νέες εποχές»).
 • Προς μία ατελή συνταγματική αναθεώρηση, Το Βήμα, 11.11.2018, σ. 21-23/1-3 («νέες εποχές»).
 • Οι συντάξεις και το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, Το Βήμα, 14.10.2018, σ. 23/3 («νέες εποχές»).
 • Η υπονόμευση της δημοκρατίας εκ των έσω, Το Βήμα, 30.09.2018, σ. 42&43/6-57 («νέες εποχές»).
 • Η έλλειψη κινητικότητας και η θαλπωρή της τυραννίας, Το Βήμα, 09.09.2018, σ. 24&41/4-5 («νέες εποχές») – από κοινού με τον Αλέξη Αρβανίτη, Επίκ. Καθηγητή Κοινωνικής Ψυχολογίας.
 • Η ενισχυμένη εποπτεία και το νέο διακύβευμα, Η Καθημερινή, 28.08.2018, σ. 13.
 • Πολιτική ευθύνη και μάταιες υπεκφυγές, Η Καθημερινή, 12.08.2018, σ. 19.
 • Σταύρος Τσακυράκης, In memoriam: Μια σταθερή πυξίδα για όλους μας, Το Βήμα, 29.07.2018, σ. 20&37/4-5 («νέες εποχές»).
 • Ο Τραμπ και η θεσμική κρίση των ΗΠΑ, Η Καθημερινή, 21.07.2018, σ. 13.
 • Το δημοψήφισμα και το νόημα των λέξεων, Η Καθημερινή, 01.07.2018, σ. 28.
 • Προστασία δεδομένων: η μη συναίνεση ως (προστατευτική) προεπιλογή, Το Βήμα, 01.07.2018, σ. 42-43/6-7 («νέες εποχές»).
 • Δημοσιονομικό κεκτημένο και εθνική αυτοδέσμευση, Το Βήμα, 27.05.2018, σ. 22-23/2-3 («νέες εποχές»).
 • Η Ελλάδα όπως η Σικελία;, Το Βήμα, 29.04.2018, σ. 23/3 («νέες εποχές»).
 • Δωρητές οργάνων από προεπιλογή ή από επιλογή;, Το Βήμα, 18.03.2018, σ. 43/7 («νέες εποχές»).
 • Η διάκριση των εξουσιών και οι επενδύσεις, Η Καθημερινή, 17-18.02.2018, σ. 14.
 • Μακεδονικό: ένα ταξίδι στον χρόνο (1992-2018), Athens Voice, 02.02.2018, http://www.athensvoice.gr/politics/415805_makedoniko-ena-taxidi-ston-hrono-1992-2018
 • Ο Εμφύλιος και το ανθεκτικό μικρόβιο του διχασμού, Η Καθημερινή, 17.12.2017, σ. 26.
 • Η αναζήτηση του δικαίου (βιβλιοπαρουσίαση: Απόστολου Γεωργιάδη, Αναζητώντας το δίκαιο – Μελέτες και άρθρα, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2017), Το Βήμα της Κυριακής, 3.12.2017, σ. 6 (στο ένθετο «Το Βήμα / Βιβλία»).
 • Το χυμένο γάλα και η ανορθολογική επιρροή του, Η Καθημερινή (Οικονομική, της Κυριακής), 28-29.10.2017, σ. 8.
 • Νομπέλ Οικονομικών 2017: Η ανάδειξη του homo στον homo oeconomicus, Η Καθημερινή (Οικονομική, της Κυριακής), 15.10.2017, σ. 8.
 • Αποαναπτυσσόμενη χώρα, Η Καθημερινή (Οικονομική, της Κυριακής), 13.8.2017, σ. 9.
 • Ελευθερία η ακύρωση της λαχτάρας (βιβλιοπαρουσίαση: Επίκτητος, Η Ελευθερία και άλλα κείμενα, μτφ: Θ.Σαμαρτζής, εκδ. Δώμα, 2017), Η Καθημερινή, 11.7.2017, σ. 14.
 • ΗΠΑ: Οι πατέρες ανησυχούν – και δικαίως, The Books’ Journal, τ. 78, Ιούνιος 2017, σ. 31-33.
 • Η κατασώτευση της ελευθερίας του λόγου, Η Καθημερινή, 11.6.2017, σ. 23.
 • Τουρκία: η δημοκρατία ως μέσο;, Η Καθημερινή, 29.4.2017, σ. 15.
 • Η αποδαιμονοποίηση του φιλελευθερισμού, οι ανισότητες και η κοινωνία (παρουσίαση του βιβλίου του Αριστείδη Χατζή «Φιλελευθερισμός», εκδ. Παπαδόπουλος), Η Καθημερινή – Τέχνες & Γράμματα, 9.4.2017, σ. 9.
 • Συνδαιτυμόνες εξ αποστάσεως, Η Καθημερινή, 7.1.2017, σ. 16.
 • Διπολι(τι)κή διαταραχή, Η Καθημερινή, 20.11.2016, σ. 24.
 • Το κοχύλι έχει ραγίσει, Η Καθημερινή, 23.10.2016, σ. 18.
 • H ολισθηρή πλαγιά, Το Βήμα της Κυριακής, 02.10.2016, σ. 22.
 • Το προσήκον μέτρο στη δικαστική δράση και κρίση, http://booksjournal.gr/slideshow/item/1937-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7.
 • Πιστοποιητικά επιστημονικών φρονημάτων, Το Βήμα, 20.12.2015, σ. 25.
 • Χρονική μυωπία, protagon.gr, 19.09.2015, http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.post&id=43072
 • Το ελληνικό σπήλαιο, Τα Νέα, 4.6.2015.
 • Ο ομφαλός της γης, Καθημερινή (Οικονομική), της 28.12.2014, σ. 6 = Το τρένο της μεγάλης αυταπάτης, Το Βήμα Online – Γνώμες, 22.12.2014, http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=661886.
 • Η σαρία και ο δυτικός άνθρωπος, The Books’ Journal, τ. 47, Σεπτέμβριος 2014, σ. 27-29.
 • Το μονοπάτι της ερήμου, Καθημερινή, 4.9.2014, σ. 11.
 • Ο Θουκυδίδης στη Ρουάντα, Τα Νέα, 29.4.2014, σ. 7.
 • Η πυριτιδαποθήκη των «κόκκινων» δανείων, Καθημερινή (Οικονομική) της 13.4.2014, σ. 6 (από κοινού με τον Σωτ. Γεωργανά).
 • Πολιτικός υδράργυρος, Τα Νέα, 5.2.2014, σ. 6.
 • Για την δημοκρατία στην μεταδημοκρατική εποχή, The Books’ Journal, τ. 37, Νοέμβριος 2013, σ. 51-54.
 • Μας νοιάζουν οι επόμενες γενιές;, Τα Νέα, 27.8.2013, σ. 9.
 • Horror vacui: ψίθυροι για το κακό, The Books’ Journal, τ. 31, Μάιος 2013, σ. 88-92.
 • Η ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών, Παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία της Νομικής Σχολής Αθηνών: Α΄ Οθώνειο Πανεπιστήμιο (1837-1862)» του Ομότ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Ιωάννη Καράκωστα, The Books’ Journal, τ. 30, Απρίλιος 2013, σ. 58-63.
 • Από συστάσεως ελληνικού κράτους, Τα Νέα, 2.4.2013, σ. 7.
 • Κακός λογικός – κακός νομικός; (βιβλιοκρισία: Κ.Τσίνα «Δίκαιο & Λογική – Το παράδειγμα της Ποινικής Δογματικής», εκδ. Ευρασία 2011 – Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 2010), Καθημερινή της 6.5.2012, Τέχνες & Γράμματα, σ. 7.
 • PSI και αγανακτισμένοι ομολογιούχοι, Καθημερινή (Οικονομική) της 8.4.2012, σ. 6.
 • Οικονομική κρίση και αναπροσαρμογή των συμβάσεων, Καθημερινή της 3.12.2011, σ. 14.
 • Perpetuating a stereotype of ‘horrid’ Greeks, Athens News, 24.6.2011, σ. 13.
 • Από την Κλυταιμνήστρα στον νομικό φεμινισμό, Βήμα Ιδεών της 6.11.2010, σ. 25-26.
 • Ο σύγχρονος πολιτικός και το αίτημα της κοινωνίας των πολιτών, Βήμα Ιδεών της 5.6.2010, σ. 19-20.
 • Πανεπιστημιακή κοινότητα και αμφίδρομος σεβασμός, Το Καποδιστριακό της 15.10.2009, σ. 12.
 • Η ιστορία της Κ. και η αναμόρφωση του δικαίου της ιθαγένειας, Βήμα Ιδεών της 5.3.2010, σ. 30.
 • Ο επαγγελματικός κίνδυνος των δημοσίων προσώπων, Βήμα Ιδεών της 1.11.2009, σ. 29.
 • Η δυναμική των αντιθέσεων, Βήμα Ιδεών της 3.7.2009, σ. 23.
 • Τράπεζες και κοινωνικοποίηση των επισφαλειών, Η Ναυτεμπορική της 16.5.2009, σ. 66 (από κοινού με Ι. Γκάνο).
 • Αστοχίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, Βήμα Ιδεών της 4.4.2009, σ. 26.
 • Η λειτουργική αναπλήρωση των θεσμών, Βήμα Ιδεών της 5.12.2008, σ. 35.
 • Ορθολογική πολιτική κατά της φτώχειας, Βήμα Ιδεών της 4.7.2008, σ. 29.
 • Ρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση (τροποποίηση του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ), Ελεύθερος Τύπος της 12.6.2008, σ. 3.
 • Η Ελλάδα και ο ευρωπαϊκός δρόμος: Τρυφερή είναι η νύχτα;, Βήμα Ιδεών της 1.2.2008, σ. 8-9.
 • Ταξίδι στην καρδιά του σκότους – Μελανές πτυχές της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, Βήμα Ιδεών της 3.8.2007, σ. 10.
 • Η δύναμη της πολιτικής, Η Καθημερινή της 5.1.2002, σ. 13.