Ραδιοφωνική συνέντευξη στη Μ. Γεωργίου (Πρώτο Πρόγραμμα) για το βιβλίο-παρακαταθήκη του Στ. Τσακυράκη «Δικαιοσύνη. Η ουσία της πολιτικής»